Om Företaget

Vi kan branschen! 
Med många års erfarenhet inom både stål och aluminium har vi en unik kunskap om hela processen - från produktion till lagerhållning och logistik. Nordic Flanges består i dag av cirka 100 engagerade medarbetare.
82

82

Affärsidé
Affärsidé

Nordic Flanges skall erbjuda en full range av standard- och specialflänsar och rörkopplingar i alla typer av rostfritt stål, speciallegeringar, kolstål och aluminium. Genom en kombination av egenproduktion och lagerhållning av standardprodukter är målet att erbjuda korta ledtider av högkvalitetsprodukter till kunder som värdesätter flexibilitet, hög servicegrad och industrins främsta materialkunskap.

Vår vision
Vår vision

Nordic Flanges vision är att vara den föredragna europeiska leverantören av avancerade och tekniskt krävande flänsar och rörkopplingar.

231

231

Ferral Components logo

Vårt systerföretag Ferral Components erbjuder ett brett sortiment av högklassiga metallkomponenter samt kontraktstillverkning till olika industrisektorer, såsom verkstads-, varvs-, olja och gas-, kemi- samt pappers- och cellulosaindustrin.
 

Nordic Flanges Group

Tillsammans med vårt systerföretag Ferral Components är vi en del av industrikoncernen NordicFlanges Group.

Stockholm

Huvudkontor och försäljningskontor
Gårdsfogdevägen 16 (Besöksadress)
Box 200 64
161 02 Bromma
Tel: 08-587 979 00
info@nordicflanges.com

Örnsköldsvik

Försäljningskontor och produktionsanläggning
Kavelvägen 17
894 35 SJÄLEVAD
Tel: 0660-29 97 00
info@nordicflanges.com

Kronoby

Försäljning och produktionsanläggning

Nordic Flanges Oy
Ferralvägen 1
FI-68500 KRONOBY

Tel: +358 6 8238 750

Kalajoki

Försäljningskontor och produktionsanlägging
Valulantie1
85100 KALAJOKI
Tel: +358-(0)8-4640 200
info@nordicflanges.com

www.ferral.fi