Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium Själevad

Våra laboratorium finns även som tjänst för våra kunder.

324

324

Dragprovning
Dragprovning
 • Standarder: EN ISO 6892-1, ASTM A370
 • 100 kN Dragtestmaskin med utrustning för töjnings mätningar
 • Varmdragprov enligt EN ISO 6892-2 upp till 300°

Dragprovet visar hållfastheten vid dragande belastning. Det visar även på elasticiteten hos materialet.

Slagseghetsprov
Slagseghetsprov
 • Standarder: EN ISO 148-1, ASTM E23, ASTM A370
 • Testutrustning kapacitet 450J
 • Testtemperaturer +20°C / -60°C, -196°C

Slagseghetsprovet visar hur mycket energi materialet absorberar innan brott. Ofta när man menar att materialet är hårt så är det slagsegheten som är hög.

Mikroskopi
Mikroskopi
 • Optiska mikroskop med förstoring upp till 500x.
 • Klassificering av mikro enl ASTM E562.
 • Kornstorleksbestämning
 • Allmänn mikrostruktur bestämning
 • Digital bild av strukturen
Mikrostrukturen säger en hel del om huruvida materialet har behandlats vid rätt temperaturer för att bibehålla egenskaper. Kornstorleken är av betydelse för hållfastheten, ju mindre korn desto bättre.
Hårdhetsmätning
Hårdhetsmätning

Metod: Hårdhet enligt Brinell EN iso 6506

Korrosionstest
Korrosionstest
 • Intergranulärt korrosionstest enligt EN iso 3651-2 metod A-C och ASTM A262 practice E
 • Punktfrätningstest enligt ASTM G48 metod A, ASTM A923 metod C
Korrosionsproven är ett sätt att i laboratioriemiljö försöka efterlikna 15-20 års funktion i utsatta miljöer.

Stockholm

Huvudkontor och försäljningskontor
Gårdsfogdevägen 16 (Besöksadress)
Box 200 64
161 02 Bromma
Tel: 08-587 979 00
info@nordicflanges.com

Örnsköldsvik

Försäljningskontor och produktionsanläggning
Kavelvägen 17
894 35 SJÄLEVAD
Tel: 0660-29 97 00
info@nordicflanges.com

Kronoby

Försäljning och produktionsanläggning

Nordic Flanges Oy
Ferralvägen 1
FI-68500 KRONOBY

Tel: +358 6 8238 750

Kalajoki

Försäljningskontor och produktionsanlägging
Valulantie1
85100 KALAJOKI
Tel: +358-(0)8-4640 200
info@nordicflanges.com

www.ferral.fi